item2 logodaad012a

Kenmerken van de DAAD aanpak

Project is een middel en geen doel
Een project is een middel om een bedrijfsdoel te bereiken, een project is geen doel op zich.
Bij de start maar ook gedurende de loop van het project heeft dit onze onverdeelde aandacht.
Deze aandacht voor
'
alignment' met het bedrijfsdoel komt overeen met wat in Prince2 de business case genoemd wordt.
Ook deze
business case wordt gedurende het project geactualiseerd en daarmee wordt iedere keer getoetst of het project nog steeds in lijn is met de bedrijfsdoelstellingen.

Zorgvuldige scopeafbakening
Zorgvuldige en expliciete afbakening van wat wel maar ook van wat niet bij het project hoort – wat wel door het project opgeleverd wordt en wat niet – is elementair onderdeel van de DAAD aanpak.

Draagvlak is belangrijk
DAAD wil projecten opleveren die ook na afronding van het project blijven staan.
Dit zijn projecten die goed aansluiten op de verwachtingen van de betrokken opdrachtgevers en medewerkers, waar draagvlak voor is.

Flexibiliteit
DAAD houdt in de organisatie en de planning van een project rekening met wijzigingen.
Bijvoorbeeld door wijzigingsprocedures af te spreken maar ook door budgetruimte te reserveren. DAAD vindt dat er in een beheerst project ruimte moet zijn voor wijzigingen.

Wall of Wisdom Contact Referenties Projecten Expertise Aanpak Home